Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie


Roční předplatné (6 vydání)
875 Kč


  • uvedené ceny platí pro doručování na území České republiky

Pokud chcete předplatné někomu darovat, nabízíme vám možnost vytvořit si svůj darovací certifikát.


Popis časopisu

Oficiální časopis pěti odborných společností v České republice a na Slovensku, jimiž jsou česká neurologická společnost, česká neurochirurgická společnost, Slovenská neurologická společnost, Slovenská neurochirurgická společnost, česká společnost dětské neurologie. Je veden prestižní redakční radou, publikuje původní práce, přehledové články, krátká sdělení, kazuistiky, komentáře, personálie, doporučené postupy. časopis je impaktovaný, recenzovaný, indexovaný ve světových data­bázích.


Pravidelné rubriky

  • minimonografie
  • přehledný referát
  • původní práce
  • krátké sdělení
  • kazuistika

Parametry časopisu

vydavatel: Care Comm s.r.o.
web: https://www.carecomm.cz
jazyk: česky
žánr: Odborné
formát: A4, 21.0 × 29.7 cm
počet stran: 135
vychází: dvouměsíčník, 6 vydání za rok
cena za vydání: neuvedeno

Podobné časopisy