Klinická onkologie


Roční předplatné (6 vydání)
540 Kč


  • uvedené ceny platí pro doručování na území České republiky

Pokud chcete předplatné někomu darovat, nabízíme vám možnost vytvořit si svůj darovací certifikát.


Popis časopisu

Oficiální časopis České onkologické společnosti ČLS JEP a Slovenské onkologické společnosti SLS. Zabývá se onkologickou problematikou v celé šíři – především oblastí klinického výzkumu, prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Je veden prestižní redakční radou, články prochází nezávislou recenzí a jsou opatřeny identifikátorem DOI (snadná dohledatelnost). Časopis je indexován ve světových databázích – MEDLINE/PubMed, EMBASE/Excerpta Medica, EBSCO, SCOPUS, Bibliographia Medica Čechos­lovaca, Index Copernicus.

Parametry časopisu

vydavatel: Care Comm s.r.o.
web: https://www.carecomm.cz
jazyk: česky
žánr: Odborné
formát: A4, 21.0 × 29.7 cm
počet stran: neuvedeno
vychází: dvouměsíčník, 6 vydání za rok
cena za vydání: neuvedeno

Podobné časopisy