Hudební věda


Roční předplatné (4 vydání)
200 Kč


  • uvedené ceny platí pro doručování na území České republiky

Pokud chcete předplatné někomu darovat, nabízíme vám možnost vytvořit si svůj darovací certifikát.


Popis titulu

Časopis je věnován zejména rozměrnějším původním muzikologickým pracím českých i zahraničních badatelů. Stěžejní tematické oblasti, kterým se Hudební věda soustavně věnuje, se týkají především dějinného a současného stavu hudební tvořivosti v českých zemích se zvláštním zřetelem k mezinárodnímu kontextu. Jednotlivá čísla bývají vícejazyčná (česky, anglicky, německy, případně francouzsky, italsky, slovensky), studie jsou obligatorně opatřeny abstrakty v angličtině, dále pak a shrnutím v češtině (u studií tištěných v cizím jazyce) nebo v relevantním světovém jazyce (u studií tištěných česky). V tomto ohledu je časopis mostem přispívajícím k intenzifikaci mezinárodních oborových vztahů.

Hudební věda je recenzovaným vědeckým čtvrtletníkem, jehož odbornou úroveň garantuje redakční rada složená z předních českých muzikologů a dozoruje International Advisory Board, jehož členy jsou uznávaní zahraniční badatelé zabývající se českou hudební kulturou. Články publikované v Hudební vědě jsou indexovány renomovanými scientometrickými agenturami zpracovávajícími vědecká periodika. Na stránkách Knihovny Akademie věd ČR jsou dostupné abstrakty vydaných studií, celé články jsou indexovány Google Scholar a na internetu postupně zpřístupňovány v závislosti na smluvním ošetření autorskoprávních vztahů s jednotlivými autory. Přínos časopisu Hudební věda pro obor muzikologie je v rámci České republiky zcela zásadní, neboť je v ČR jedinou periodickou platformou umožňující publikování dílčích aktuálních výsledků muzikologického bádání na akademické úrovni.

Parametry titulu

vydavatel: Ústav dějin umění AV ČR
web: https://www.udu.cas.cz/cs…
jazyk: česky
žánr: Odborné
formát: B5, 17.6 × 25.0 cm
počet stran: neuvedeno
vychází: čtvrtletník, 4 vydání za rok
cena za vydání: 80,00 Kč

Podobné časopisy