Český časopis historický


Roční předplatné (4 vydání)
520 Kč


  • uvedené ceny platí pro doručování na území České republiky

Pokud chcete předplatné někomu darovat, nabízíme vám možnost vytvořit si svůj darovací certifikát.


Popis časopisu

Je ústředním historickým časopisem, založeným roku 1895, zveřejňujícím významné výsledky bádání o českých a světových dějinách, materiálové studie, diskuse, recenze i zprávy a přehledy o domácí i zahraniční historiografické produkci. Od svého počátku je recenzovaným periodikem.

Usiluje o to, aby se na jeho stránkách setkávaly jak různé metodologické přístupy, tak názory různých generací historiků. Vědecká rada dbá o to, aby v ČČH byly publikovány příspěvky odborníků z celé České republiky a aby časopis nabízel zásadní informace o zahraniční produkci i závažné informace z vědeckého života.

Parametry časopisu

vydavatel: Historický ústav AV ČR, v.v.i.
web: neuvedeno
jazyk: česky
žánr: Odborné
formát: 15.4 × 23.0 cm
počet stran: 272
vychází: čtvrtletník, 4 vydání za rok
cena za vydání: 130,00 Kč

Podobné časopisy